งานเสวนาค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 22 #mdcu (Taken with Instagram at โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (King Chulalongkorn Memorial Hospital))

Posted on October 15, 2012
tagged: mdcu.